Decretado o estado de Alarma

13/03/2020

A partir do luns 16 de marzo suspéndense as actividades lectivas durante os vindeiros 14 días.

A partir dese día, e para non interromper o proceso formativo do alumno, o profesorado do centro enviará tarefas para realizar na casa. Ditas tarefas poden ser enviadas a través da aula virtual, aula Cesga ou correo electrónico.

Durante o periodo de estado de alarma é posible porse en contacto co centro no correo electrónico ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal ou no teléfono: 886 111152