Novo certificado de profesionalidade no CIFP Audiovisual de Vigo: MONTAXE E POSPRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS

08/03/2024

As persoas interesadas neste curso AFD poden recibir máis información poñéndose en contacto coa Xefatura do departamento Acreditación e probas: acreditacion.cifp.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal ou no teléfono do centro: 886 11 11 52

OS MÓDULOS CERTIFICADOS SON:
1. Planificación da montaxe e a posprodución
2. Preparación da montaxe e a posprodución
3. Operacións da montaxe e a posprodución
4. Procesos finais da montaxe e a posprodución
5. Módulo de prácticas profesionais non laborais de montaxe e posprodución de audiovisuais

Data prevista de inicio: finais marzo 2024
Horas certificado profesional: 510