CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

Que se aprende? Que vas facer?

Xerar animacións 2D e 3D para producións audiovisuais

Desenvolver produtos audiovisuais multimedia interactivos

En que réxime podes estudar o ciclo?

Ordinario (8.30-15.00)Ocupacións / Saídas laborais

 Animador/a 3D e 2D.  Intercalador/a   Modelador/a 3D  Grafista dixital. Xerador/a de espazos virtuais  Técnico/a de efectos especiais 3D Integrador/a multimedia audiovisual  Desenvolvedor/a de aplicacións e produtos audiovisuais multimedia  Editor/a de contidos audiovisuais multimedia interactivos e non interactivos Técnico/a en sistemas e realización en multimedia

Organización do ciclo

MódulosCursoNº de horas
Animación de elementos 2D e 3D292h
Deseño, debuxo e modelaxe para animación267h
Realización de proxectos multimedia interactivos187h
Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D107h
Formación e Orientación Laboral107h
Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D227h
Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais140h
Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo123h
Proxectos de xogos e contornos interactivos87h
Empresa e iniciativa emprendedora53h
FCT384h
Proxecto de de animacións 3D, xogos e contornos interactivos26h