CE Audiodescrición e subtitulación

Que se aprende? ¿Que vas facer?

Planificar, avaliar e realizar proxectos de audiodescrición e subtitulación de obras audiovisuais, espectáculos en vivo e eventos, así como elaborar guións de audiodescrición e subtítulos, controlando os procesos e respectando o contido da mensaxe, a forma e a calidade, todo iso conforme á normativa vixente.

En que réxime podes estudar o curso?

Tardes de 16:00 a 21:30

Ocupación / Saídas laborais

Guionista de proxectos de audiodescrición de obras audiovisuais e espectáculos en vivo e eventos, subtitulador/a de obras audiovisuais e espectáculos en vivo e eventos, locutor/a de proxectos de audiodescrición de obras audiovisuais e espectáculos en vivo e eventos, revisor/a de guións de audiodescrición e revisor/a de subtítulos.

Organización do curso

Módulos do Curso de Especialización de Audiodescrición e subtitulaciónNº de horas
Audiodescripción de obras audiovisuais, eventos e espectáculos en vivo164h
Formación en centros de traballo120h
Locución, autoría e audionavegación80h
Subtitulación de obras audiovisuais, eventos e espectáculos en vivo136h