CS Produción de audiovisuais e espectáculos

Os produtores son que se encargan da xestión de calquera tipo de programa audiovisual ou de calquera evento artístico

Que se aprende? Que vas facer?

Planificación, organización e control de recursos materiais, humanos e económicos de calquera evento (cine, radio, televisión, espectáculos)

Contratos, orzamentos, búsqueda de financiación, xestión de localizacións, preparación de castings,…

En que réxime podes estudar o ciclo?

Réxime Ordinario ou Modular (oferta parcial de módulos)Ocupacións / Saídas laborais

  • Axudantes ou xefes de produción de cine, vídeo, televisión, multimedia ou radio.
  • Axudantes de produción ou xefes de espectáculos en vivo e eventos

Organización do ciclo

MódulosCursoNº de horas
Medios técnicos audiovisuais e escénicos187h
Planificación de proxectos audiovisuais266h
Planificación de proxectos de espectáculos e eventos213h
Recursos expresivos audiovisuais e escénicos187h
Formación e Orientación Laboral107h
Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia157h
Xestión de proxectos de televisión e radio140h
Xestión de proxectos de espectáculos e eventos105h
Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos175h
Empresa e iniciativa emprendedora53h
FCT384h
Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos26h

Traballos destacados do alumnado