CS Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos

O/A realizador/a imaxina e transforma en imaxes e sons as súas creacións

Que se aprende? Que vas facer?

Elexir localizacións, vestiario, tipos de planos, sentido narrativo e estético de guións.

Plasmación real de programas tv e de eventos.

Guións técnicos, storyboards, escaletas de programas e eventos, control de posta en escea, montaxe de pezas audiovisuais. 

En que réxime podes estudar o ciclo?

Réxime Ordinario ou Modular (oferta parcial de módulos) e tamén a Distancia (NOVIDADE 23-24!)Ocupacións / Saídas laborais

  • Axudantes, realizadores ou directores de programas televisivos e/ou cinematógraficos
  • Montadores de cine ou vídeo
  • Rexedor de espectáculos en vivo e eventos.

O xornal “La Voz de Galicia” na súa sección “La Voz Explica” publicou información sobre este CS e as súas saídas laborais a través do punto de vista do alumnado:


Organización do ciclo

MódulosCursoNº de horas
Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais186h
Planificación da realización en cine e vídeo160h
Planificación da realización en televisión160h
Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos160h
Medios técnicos audiovisuais e escénicos187h
Formación e Orientación Laboral107h
Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais140h
Procesos de realización en cine e vídeo157h
Procesos de realización en televisión140h
Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos140h
Empresa e iniciativa emprendedora53h
FCT384h
Proxecto de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos26h

Traballos destacados do alumnado