CS Son para audiovisuais e espectáculos

O/A técnico/a de son manexa todas as ferramentas sonoras

Que se aprende? Que vas facer?

Montaxe, instalación e conexión de equipos de son

Montaxe de audio de pezas audiovisuais e musicais

En que réxime podes estudar o ciclo?

Réxime Ordinario

Réxime Modular, na modalidade a Distancia

NOVIDADE CURSO 24/25: Réxime FP Dual IntensivaOcupacións / Saídas laborais

  • Técnicos de son en directo ou en gravación.
  • Auxiliares ou xefes de son en plató de televisión, de radio ou de cine.
  • editores, mesturadores e masterizadores de son para calquera tipo de produción de audio.

Organización do ciclo

MódulosCursoNº de horas
Instalacións de son213h
Planificación de proxectos de son107h
Son para audiovisuais267h
Comunicación e expresión sonora133h
Electroacústica133h
Formación e Orientación Laboral107h
Axustes de sistemas de sonorización87h
Control de son en directo140h
Gravación en estudio175h
Posprodución de son175h
Empresa e iniciativa emprendedora53h
FCT384h
Proxecto de realización de son para audiovisuais e espectáculos26h

Traballos destacados do alumnado