Profesorado

Compromiso, creatividade, atención individualizada e traballo por proxectos é o que define a labor docente

Equipo directivo

Miguel Anxo Fernández RiveiroDirección
Paula Regueira GuntínVicedirección
José M. Díez Rivera (Xosel)Xefatura de estudos/Área de formación
Laura Miragaya LópezSecretaría

Consello social

PRESIDENTE
Miguel Anxo Fernández Riveiro
SECRETARIA
Laura Miragaya López
XEFE DE ESTUDOS
José M. Díez Rivera (Xosel)
CLAUSTRO
Ignacio Lomba Martínez
María Teresa González Areal
Mario Alberto Fernández de la Vega Silva
ADMINISTRACIÓN
Julio Jorge Álvarez Flórez
Jacobo Sutil Nesta
Eugenio Fernández Piñeiro
REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL
Jesús Castiñeira Diz
Ana María Rey Sio
ORGANIZACIÓN SINDICAL
Mónica Camba Álvarez
Mª Isabel Lago Schramm

Xefaturas de departamentos

A cualificación profesional e a inserción laboral de calidade son as metas que se perseguen desde todos os departamentos do centro

NACHO LOMBA
Xefatura de Dpto. de Imaxe e Son


Horario:
Luns de 8:30 a 12:00
Martes de 11:30 a 13:00
Venres de 10:30 a 15:00

TERESA G. AREAL
Xefatura de Dpto. de FOL


Horario:
Luns de 10:30 a 11:30
Martes de 11:30 a 12:00
Mércores de 11:30 a 12:00
Xoves de 11:30 a 12:00
Venres de 11:30 a 12:00

ALBERTO RODRÍGUEZ
Xefatura de Dpto. de Información e Orientación Profesional


Horario:
Luns de 9:30 a 14:00
Martes de 16:00 a 20:30
Mércores de 8:30 a 14:00
Xoves de 8:30 a 14:00
Venres de 9:30 a 13:00

ALICIA VALIÑO
Xefatura de Dpto. de Relación con Empresas


Horario:
Luns de 11:30 a 12:00
Martes de 11:30 a 12:00
Mércores de 16:00 a 19:00
Xoves de 9:30 a 10:30 e de 11:30 a 12:00
Venres de 9:30 a 11:30

SARA PEQUEÑO
Xefatura de Dpto. de Calidade e Innovación


Horario:
Luns de 10:30 a 13:00
Martes de 10:30 a 13:00
Mércores de 16:00 a 19:00
Xoves de 10:30 a 12:00
Venres de 11:30 a 12:00

MÓNICA CAMBA
Xefatura de Dpto. de Acreditación e ProbasHorario:
Luns de 19:00 a 19:30
Mércores de 9:30 a 13:00
Xoves de 19:00 a 19:30
Venres de 11:30 a 12:00

GUIL ALFARO
Coordinación de Innovación e Formación do Profesorado


Horario:
Luns de 11:30 a 13:00
Martes de 10:30 a 12:00
Xoves de 11:30 a 12:00
Venres de 11:30 a 12:00

IRENE SEARA
Coordinación de Programas Internacionais/Erasmus+Horario:
Luns de 10:30 a 13:00
Mércores de 19:00 a 19:30
Xoves de 08:30 a 11:30

DIEGO VALIÑO
Coordinación de Tecnoloxía da Información e comunicación (TIC)


Horario:
Luns de 11:30 a 12:00
Martes de 10:30 a 12:00
Mércores de 10:30 a 12:00
Venres de 11:30 a 12:00

MINTXO ALEJOS
Coordinación de Dinamización de Lingua Galega


Horario:
Luns de 11:30 a 12:00
Mércores de 11:30 a 13:00
Xoves de 11:30 a 12:00
Venres de 11:30 a 12:00

LUI PELÁEZ
Coordinación de Biblioteca

Horario:
Luns de 10:30 a 11:30
Martes de 11:30 a 13:00
Mércores de 11:30 a 12:00

Horario da Biblioteca:
De luns a venres de 11:30 a 12:00 e de 19:00 a 19:30

Listado de docentes

O emprego dunha metodoloxía docente innovadora capaz de cualificar ao alumnado profesionalmente é a característica que define a súa labor docente.

Alejos Castro, Alberto (Mintxo)
Alén Amil, José Ángel
Alfaro Martínez, Guillermo (Guil)
Alonso Álvarez, Eva
Barberena Fernández, Teresa
Barreiro Muñoz, María
Camba Álvarez, Mónica
Cortes Padín, Mónica
Díaz Suárez, Gemma
Díez Rivera, José Manuel (Xosel)
Fernández de la Vega Silva, Mario A.
Fernández Canal, José Ignacio (Nacho)
Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Gómez Sala, Pablo Francisco
González Álvarez, Xacobe
González Areal, Teresa
Herbello Hermelo, Francisco
Hermida Reigosa, María Elena
Llinàs Sobrequés, Clara
Lomba Martínez, Ignacio (Nacho)
López Ríos, Adriana
Lorenzo de la Fuente, Brixit Amália
Martín Landeira, Luis
Miragaya López, Laura
Paz Otero, Héctor
Peláez de la Cruz, María Luisa (Lui)
Pequeño Salgueiro, Sara
Pérez Rodríguez, Roberto
Piñeiro Castro, Josefa
Regueira Guntín, Paula
Rodríguez Lijo, Alberto
Rodríguez Lomba, Ana
Romero Fernández, Sira
Salgueiro Santiso, María J.
Seara Oro, Irene
Souto Fernández, Sonia
Spencer de Alburquerque, Ricardo
Valiño Cea, Alicia
Valiño García, Diego
Vázquez Hernández, María José (Coté)