PRAZAS LIBERADAS: matrícula por orde de chegada! Ampliado o prazo ata o 15 de setembro!!

01/09/2023

Temos dispoñibles prazas liberadas en varios módulos tanto no réxime modular presencial e tamén na modalidade a distancia (ocorreu isto porque persoas con praza adxudicada nin se matricularon nin reservaron a praza). O prazo para solicitalas e matricularte remata ás 13:00 horas do 15 de setembro de 2023. ESTAS PRAZAS ASÍGNANSE POR ORDE DE CHEGADA E NON POLO BAREMO. Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o anexo II.

Máis info na web da consellería, aquí.

En canto ao máster de FP (Curso de Esp. en Audiodescrición e Subtitulado), tamén quedan prazas liberadas. O prazo para solicitala e matricularte remata tamén ás 13:00 horas do 22 de setembro de 2023 A matrícula realizarase no propio centro por orde de chegada empregando o seguinte modelo. AGORA PODES MATRICULARTE NESTE MÁSTER SE REMATACHES CALQUERA CICLO SUPERIOR DE IMAXE E SON E TAMÉN CON OUTROS ESTUDOS FACENDO UNHA ENTREVISTA PREVIA (escribe a ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal se tes preguntas sobre o acceso)

Máis info na web da consellería aquí.