Probas Libres 2022

10/05/2022

Consulta o calendario das probas a celebrar no noso centro, así como as programacións dos módulos profesionais (onde podes consultar o tipo de proba e os contidos a avaliar).

Lembra que é obrigatorio asistir á xornada de acollemento do día 2 de xuño como requisito previo a presentarte ao exame de calquera módulo.

Moita sorte!