Probas Libres 2023

27/05/2023

Consulta o calendario das probas a celebrar no noso centro, así como as programacións dos módulos profesionais (onde podes consultar o tipo de proba e os contidos a avaliar).

Lembra que É OBRIGATORIO ASISTIR Á XORNADA DE ACOLLEMENTO DO DÍA 1 DE XUÑO ÁS 9:00, como requisito previo a presentarte ao exame de calqueira módulo. 

Todas e todos os que vaiades presentarvos, lembrade traer bolígrafo azul e negro e calculadora (non se permitirá o uso de calculadoras de teléfonos móbiles nin tablets)

Moita sorte!

Consulta el calendario de las pruebas a celebrar en nuestro centro, así como las programaciones de los módulos profesionales (donde puedes consultar el tipo de prueba y los contenidos a evaluar).

Recuerda que ÉS OBLIGATORIO ASISTIR A LA JORNADA DE RECIBIMIENTO DO DEL DÍA 1 DE JUNIO Á LAS 9:00, como requisito previo para poder presentarte al examen de cualquier módulo. 

Todas y todos los que vayáis a presentaros, recordad traer bolígrafo azul y negro y calculadora (no se permitirá el uso de calculadoras de teléfonos móviles ni tablets)

Mucha suerte!