RECOMENDACIÓNS MATRÍCULA CS SON DISTANCIA

MÓDULOS A ELIXIR O PRIMEIRO ANO

Se é o primeiro ano que estudas o CS de Son para audiovisuais e espectáculos na modalidade a Distancia, recomendamos priorizar a selección dos seguintes módulos profesionais, porque establecen as bases conceptuais para desenvolver un adecuado aproveitamento do resto de módulos do ciclo:

Planificación de proxectos de son
Instalacions de son
Son para audiovisuais
Electroacústica
Comunicación e expresión sonora

MATERIAL RECOMENDADO

HOME STUDIO:
Auriculares semiabertos
Tarxeta de son externa con dous previos
Micrófono condensador (mínimo) con de patrón polar variable (recomendable).
Pe de micro e an=pop.
2 monitores preamplificados de campo cercano
Ordenador: Procesador I5. 4 GB de RAM (mínimo) Recomendable MAC
SoJware estándar (PRO-TOOLS, Smart Life, etc.,)
Webex para videoconferencia e conta Wetransfer