Convocatoria para un contrato en prácticas na categoría de Operador/a de posprodución