Convocatoria para un contrato en prácticas Técnico de Son na RTVG